هفت گذرگاه نفسانی خلیل جبران

by مجتبی بنائی - یکشنبه 18 فروردین 1392 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 3
برچسب‌ها: #خواندنیها #نکات

s: خواندنیها | نکات هفت بار خویشتنم را حقیر و کوچک پنداشتم : آن هنگام که ذلت را بر تن می کرد تا بالاتر رود . و آن هنگام که در برابر اخلاص دیگران پرواز می کرد . و آن هنگام که از میان دشوار و آسان ، آسان را انتخاب کرد. و آن هنگام که مرتکب گناهی شدم و او برای تسلی خاطر گفت : " دیگران نیز چنین گناهی را انجام می دهند " و آن هنگام که متوجه سستی و ناتوانی او شدم اما شکیبایی را به قدرت نسبت داد. و آن هنگام که نقاب زشتی را بر چهره انداخت . و آن هنگام که آواز مدح و ستایش را خواند و آن را فضیلت با ارزش پنداشت . جبران خلیل جبران

Comments