راز تغییر

by مجتبی بنائی - شنبه 01 تیر 1392 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 3
برچسب‌ها: #نکته‌ها #خواندنیها #نکات

s: خواندنیها | نکات When the egg breaks by an external power, a life ends. When the egg breaks by an internal power, a life begins. Great changes always begin with that internal power. وقتي تخم مرغ به وسيله يك نيرو از خارج مي‌شكند، يك زندگي به پايان مي‌رسد. وقتي تخم مرغ به وسيله يك نيرو از داخل مي‌شكند، يك زندگي آغاز مي‌شود. تغييرات بزرگ هميشه از داخل آن آغاز مي‌شود.

Comments