چند حقیقت ساده

by مجتبی بنائی - شنبه 01 تیر 1392 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 3
برچسب‌ها: #نکته ها

همیشه : ذره ای حقیقت پشت هر "فقط یه شوخی بود" کمی کنجکاوی پشت "همینطوری پرسیدم" قدری احساسات پشت "به من چه اصلا" مقداری خرد پشت "چه میدونم" واندکی درد پشت "اشکالی نداره" وجود دارد

Comments