بر بلندای شعر و عرفان

می‌توان با این خدا پرواز کرد

می‌توان با این خدا پرواز کرد

دوشنبه 29 مرداد 1397 by مجتبی بنائی / بر بلندای شعر و عرفان

شعر زیبای پیش از این ها فکر می ‌کردم خدا ... قیصر امین‌پور

Read more
زندگی یعنی چه ؟

زندگی یعنی چه ؟

شنبه 01 تیر 1392 by مجتبی بنائی / بر بلندای شعر و عرفان

زندگی یعنی چه ؟ - کیوان شاهبداغی

Read more
با خشونت هرگز

با خشونت هرگز

پنجشنبه 29 تیر 1391 by مجتبی بنائی / بر بلندای شعر و عرفان

با خشونت هرگز

Read more
مدرسه عشق

مدرسه عشق

جمعه 29 مرداد 1389 by مجتبی بنائی / بر بلندای شعر و عرفان

مدرسه عشق - شعری زیبا از مرحوم مجتبی کاشانی

Read more