شانس!

by مجتبی بنائی - یکشنبه 02 خرداد 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #برای‌لبخند #لبخند

s: لبخند مردي با اسلحه وارد يك بانك شد و تقاضاي پول كرد وقتي پولهارا دريافت كرد رو به يكي از مشتريان بانك كرد و پرسيد : آيا شما ديديد كه من از اين بانك دزدي كنم؟ مرد پاسخ داد : بله قربان من ديدم سپس دزد اسلحه را به سمت شقيقه مرد گرفت و اورا در جا كشت او مجددا رو به زن و شوهري كرد كه نزديك او ايستاده بودند و از آنها پرسيد آيا شما ديديد كه من از اين بانك دزدي كنم؟ مرد پاسخ داد : نه قربان . من نديدم اما همسرم ديد نكته اخلاقي: وقتي شانس در خانه شما را ميزند .... از آن استفاده كنيد

Comments