لبخند

اعتراف

اعتراف

شنبه 01 تیر 1392 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اعتراف

Read more
مرد کلاه فروش

مرد کلاه فروش

شنبه 01 تیر 1392 by مجتبی بنائی / خواندنیها

مرد کلاه فروش

Read more
تعریف جامع و مانع از کارمند

تعریف جامع و مانع از کارمند

یکشنبه 18 فروردین 1392 by مجتبی بنائی / خواندنیها

تعریف جامع و مانع از کارمند

Read more
ترفند پیرمرد

ترفند پیرمرد

یکشنبه 27 اسفند 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

ترفند پیرمرد

Read more
خواستگاری به زبان شیرین مشهدی

خواستگاری به زبان شیرین مشهدی

جمعه 12 آبان 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

خواستگاری به زبان شیرین مشهدی

Read more
سگ پرطرفدار

سگ پرطرفدار

پنجشنبه 29 تیر 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

سگ پرطرفدار

Read more
اندر مصائب رستورانهای پنج ستاره

اندر مصائب رستورانهای پنج ستاره

یکشنبه 07 خرداد 1391 by مجتبی بنائی / روزنوشت

اندر مصائب رستورانهای پنج ستاره

Read more
اندر مصایب کار با کودکان

اندر مصایب کار با کودکان

یکشنبه 31 اردیبهشت 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اندر مصایب کار با کودکان

Read more
قدرت حافظه

قدرت حافظه

یکشنبه 31 اردیبهشت 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

قدرت حافظه

Read more
آبادانی و تعریف خاطره

آبادانی و تعریف خاطره

شنبه 09 اردیبهشت 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

آبادانی و تعریف خاطره

Read more
مقابله به مثل

مقابله به مثل

شنبه 09 اردیبهشت 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

مقابله به مثل

Read more
هجویات  قسمت اول

هجویات قسمت اول

شنبه 09 اردیبهشت 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

هجویات قسمت اول

Read more
توصیه های یک فیلسوف افسرده

توصیه های یک فیلسوف افسرده

جمعه 18 فروردین 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

توصیه های یک فیلسوف افسرده

Read more
یک عیب کوچک

یک عیب کوچک

جمعه 18 فروردین 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

یک عیب کوچک

Read more
درسهایی که از والدینمان آموختیم

درسهایی که از والدینمان آموختیم

جمعه 30 دی 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

درسهایی که از والدینمان آموختیم

Read more
من از کانادا متنفرم

من از کانادا متنفرم

جمعه 30 دی 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

من از کانادا متنفرم

Read more
اندر فواید گاو

اندر فواید گاو

یکشنبه 29 آبان 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اندر فواید گاو

Read more
رابطه ظرافت و درآمد

رابطه ظرافت و درآمد

یکشنبه 29 آبان 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

رابطه ظرافت و درآمد

Read more
دو خلبان نابینا

دو خلبان نابینا

شنبه 16 مهر 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

دو خلبان نابینا

Read more
شوخی با لغات

شوخی با لغات

دوشنبه 17 مرداد 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

شوخی با لغات

Read more
نظرسنجی کمبود غذا

نظرسنجی کمبود غذا

دوشنبه 17 مرداد 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

نظرسنجی کمبود غذا

Read more
ده توصیه دوستانه

ده توصیه دوستانه

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

ده توصیه دوستانه

Read more
لغت نامه مهندسین

لغت نامه مهندسین

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

لغت نامه مهندسین

Read more
من گرفتم تو نگیر  ایرج میرزا

من گرفتم تو نگیر ایرج میرزا

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

من گرفتم تو نگیر ایرج میرزا

Read more
درسی از لبخندها

درسی از لبخندها

شنبه 17 اردیبهشت 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

درسی از لبخندها

Read more
قصه عشق ها

قصه عشق ها

شنبه 17 اردیبهشت 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

قصه عشق ها

Read more
دعوای ناتمام زن ها و مردها

دعوای ناتمام زن ها و مردها

دوشنبه 12 اردیبهشت 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

دعوای ناتمام زن ها و مردها

Read more
کش شلوار

کش شلوار

پنجشنبه 08 اردیبهشت 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

کش شلوار

Read more
یک بام و دو هوا

یک بام و دو هوا

چهارشنبه 31 فروردین 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

یک بام و دو هوا

Read more
انشایی در باب مزایای حیوانات

انشایی در باب مزایای حیوانات

سه شنبه 30 فروردین 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

انشایی در باب مزایای حیوانات

Read more
سامانتا

سامانتا

سه شنبه 30 فروردین 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

سامانتا

Read more
چند نصیحت دوستانه

چند نصیحت دوستانه

سه شنبه 30 فروردین 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

چند نصیحت دوستانه

Read more
مدیریت بحران

مدیریت بحران

پنجشنبه 25 فروردین 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

مدیریت بحران

Read more
وصایای پدری به پسرش در جامعه کنونی

وصایای پدری به پسرش در جامعه کنونی

یکشنبه 29 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

وصایای پدری به پسرش در جامعه کنونی

Read more
اعتراف تکان دهنده

اعتراف تکان دهنده

شنبه 14 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اعتراف تکان دهنده

Read more
حقیقت تلخ

حقیقت تلخ

شنبه 14 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

حقیقت تلخ

Read more
اقدام شجاعانه

اقدام شجاعانه

پنجشنبه 12 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اقدام شجاعانه

Read more
پنج قانون طلایی ازدواج

پنج قانون طلایی ازدواج

پنجشنبه 12 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

پنج قانون طلایی ازدواج

Read more
انتگرال بگیر  شوخی با معضل بیکاری

انتگرال بگیر شوخی با معضل بیکاری

چهارشنبه 11 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

انتگرال بگیر شوخی با معضل بیکاری

Read more
اولین های ایران

اولین های ایران

چهارشنبه 11 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اولین های ایران

Read more
عمه عطار

عمه عطار

جمعه 22 بهمن 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

عمه عطار

Read more
امتحان فلسفه

امتحان فلسفه

چهارشنبه 01 دی 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

امتحان فلسفه

Read more
ریشه چس فیل

ریشه چس فیل

چهارشنبه 01 دی 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

ریشه چس فیل

Read more
شب زفاف و خاطره ای از رضا کیانیان

شب زفاف و خاطره ای از رضا کیانیان

چهارشنبه 01 دی 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

شب زفاف و خاطره ای از رضا کیانیان

Read more
قبل و بعد از ازدواج

قبل و بعد از ازدواج

چهارشنبه 01 دی 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

قبل و بعد از ازدواج

Read more
مرده بیچاره

مرده بیچاره

چهارشنبه 01 دی 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

مرده بیچاره

Read more
کلاس های ضروری برای آقایون

کلاس های ضروری برای آقایون

سه شنبه 06 مهر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

کلاس های ضروری برای آقایون

Read more
کلاس های ضروری برای خانم ها

کلاس های ضروری برای خانم ها

سه شنبه 06 مهر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

کلاس های ضروری برای خانم ها

Read more
نژاد بشر

نژاد بشر

دوشنبه 05 مهر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

نژاد بشر

Read more
گربه شیطون

گربه شیطون

جمعه 26 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

گربه شیطون

Read more
آیا می دانید  چقدر زود باورید؟

آیا می دانید چقدر زود باورید؟

چهارشنبه 24 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

آیا می دانید چقدر زود باورید؟

Read more
توصیه مادربزرگ برای خوشبختی

توصیه مادربزرگ برای خوشبختی

چهارشنبه 24 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

توصیه مادربزرگ برای خوشبختی

Read more
مکالماتی در اتاق عمل

مکالماتی در اتاق عمل

چهارشنبه 24 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

مکالماتی در اتاق عمل

Read more
مکالمه رادیویی فوریت‌های دریایی با ناو امریکایی

مکالمه رادیویی فوریت‌های دریایی با ناو امریکایی

چهارشنبه 24 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

مکالمه رادیویی فوریت‌های دریایی با ناو امریکایی

Read more
هدیه ای برای مادر

هدیه ای برای مادر

چهارشنبه 24 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

هدیه ای برای مادر

Read more
تست هوش

تست هوش

چهارشنبه 17 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

تست هوش

Read more
هنر دادن خبر بد

هنر دادن خبر بد

چهارشنبه 17 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

هنر دادن خبر بد

Read more
نشانه های زن و شوهر

نشانه های زن و شوهر

سه شنبه 16 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

نشانه های زن و شوهر

Read more
هیچ وقت زود قضاوت نکن

هیچ وقت زود قضاوت نکن

سه شنبه 16 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

هیچ وقت زود قضاوت نکن

Read more
اگه مردا نبودن

اگه مردا نبودن

دوشنبه 15 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اگه مردا نبودن

Read more
برهان قاطع

برهان قاطع

دوشنبه 15 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

برهان قاطع

Read more
تفاوت مدیران ایران و انگلیس

تفاوت مدیران ایران و انگلیس

دوشنبه 15 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

تفاوت مدیران ایران و انگلیس

Read more
رازهای موفقیت

رازهای موفقیت

دوشنبه 15 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

رازهای موفقیت

Read more
پرروبازی

پرروبازی

دوشنبه 15 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

پرروبازی

Read more
چرا مرغ از خیابان رد شد؟

چرا مرغ از خیابان رد شد؟

دوشنبه 15 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

چرا مرغ از خیابان رد شد؟

Read more
انتخاب همسر

انتخاب همسر

یکشنبه 07 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

انتخاب همسر

Read more
ماجراهای جالب مدیریتی

ماجراهای جالب مدیریتی

دوشنبه 01 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

ماجراهای جالب مدیریتی

Read more
مامانت پیش منه

مامانت پیش منه

چهارشنبه 30 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

مامانت پیش منه

Read more
اندر احوالات غضنفر

اندر احوالات غضنفر

سه شنبه 29 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اندر احوالات غضنفر

Read more
ایرانی شناسی

ایرانی شناسی

یکشنبه 27 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

ایرانی شناسی

Read more
استجابت دعا

استجابت دعا

دوشنبه 21 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

استجابت دعا

Read more
زرنگی زیادی

زرنگی زیادی

دوشنبه 21 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

زرنگی زیادی

Read more
عاقبت کنجکاوی

عاقبت کنجکاوی

دوشنبه 21 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

عاقبت کنجکاوی

Read more
نیرنگ ماهیگیر

نیرنگ ماهیگیر

دوشنبه 21 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

نیرنگ ماهیگیر

Read more
چند تا فرق کوچولو

چند تا فرق کوچولو

دوشنبه 21 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

چند تا فرق کوچولو

Read more
ملیت آدم و حوا

ملیت آدم و حوا

پنجشنبه 17 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

ملیت آدم و حوا

Read more
حسرت

حسرت

چهارشنبه 16 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

حسرت

Read more
سوالات احمقانه

سوالات احمقانه

چهارشنبه 16 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

سوالات احمقانه

Read more
بهترین راه حل

بهترین راه حل

یکشنبه 13 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

بهترین راه حل

Read more
روز انتخابات

روز انتخابات

یکشنبه 13 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

روز انتخابات

Read more
لحظه های عاشقانه

لحظه های عاشقانه

یکشنبه 13 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

لحظه های عاشقانه

Read more
بدشانسی

بدشانسی

دوشنبه 07 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

بدشانسی

Read more
برهان بهلول

برهان بهلول

پنجشنبه 27 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

برهان بهلول

Read more
طنزی زیبا از ایتالو کالوینو

طنزی زیبا از ایتالو کالوینو

یکشنبه 16 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

طنزی زیبا از ایتالو کالوینو

Read more
استاد زرنگ

استاد زرنگ

شنبه 15 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

استاد زرنگ

Read more
آرایشگر

آرایشگر

چهارشنبه 12 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

آرایشگر

Read more
امان از سفرهای مجردی

امان از سفرهای مجردی

چهارشنبه 12 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

امان از سفرهای مجردی

Read more
سگ باهوش

سگ باهوش

چهارشنبه 12 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

سگ باهوش

Read more
مشاور

مشاور

چهارشنبه 12 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

مشاور

Read more
کارمند تازه وارد

کارمند تازه وارد

چهارشنبه 12 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

کارمند تازه وارد

Read more
نامه ای به خدا

نامه ای به خدا

یکشنبه 09 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

نامه ای به خدا

Read more
فرق یک آمریکایی و ایرانی

فرق یک آمریکایی و ایرانی

جمعه 07 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

فرق یک آمریکایی و ایرانی

Read more
کفن دزد

کفن دزد

جمعه 07 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

کفن دزد

Read more
حکایت آدم خواران

حکایت آدم خواران

چهارشنبه 05 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

حکایت آدم خواران

Read more
زن ها فرشته اند

زن ها فرشته اند

سه شنبه 04 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

زن ها فرشته اند

Read more
طوطی بیچاره

طوطی بیچاره

سه شنبه 04 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

طوطی بیچاره

Read more
فرق دیوانه و احمق

فرق دیوانه و احمق

سه شنبه 04 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

فرق دیوانه و احمق

Read more
قوانینی که نیوتن جا انداخت

قوانینی که نیوتن جا انداخت

سه شنبه 04 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

قوانینی که نیوتن جا انداخت

Read more
پسر زرنگ و مشکل کارنامه

پسر زرنگ و مشکل کارنامه

سه شنبه 04 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

پسر زرنگ و مشکل کارنامه

Read more
شانس!

شانس!

یکشنبه 02 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

شانس!

Read more
هوش اقتصادی

هوش اقتصادی

یکشنبه 02 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

هوش اقتصادی

Read more
شرط بندی

شرط بندی

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

شرط بندی

Read more
تلافی

تلافی

دوشنبه 27 اردیبهشت 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

تلافی

Read more
پنج گنج

پنج گنج

دوشنبه 27 اردیبهشت 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

پنج گنج

Read more
برنامه نویس و مهندس

برنامه نویس و مهندس

شنبه 25 اردیبهشت 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

برنامه نویس و مهندس

Read more
تفاوتهای من و رئیسم

تفاوتهای من و رئیسم

شنبه 25 اردیبهشت 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

تفاوتهای من و رئیسم

Read more
خاطرات یک عروس

خاطرات یک عروس

شنبه 25 اردیبهشت 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

خاطرات یک عروس

Read more
خرابی ماشین

خرابی ماشین

شنبه 25 اردیبهشت 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

خرابی ماشین

Read more
عشق به مادرزن

عشق به مادرزن

شنبه 25 اردیبهشت 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

عشق به مادرزن

Read more