کارمند تازه وارد

by مجتبی بنائی - چهارشنبه 12 خرداد 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #برای‌لبخند #خواندنیها #لبخند

s: خواندنیها | لبخند مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چندملیتی درآمد . در اولین روز کار خود، با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد : یک فنجان قهوه برای من بیاورید . صدایی از آن طرف پاسخ داد : شماره داخلی را اشتباه گرفته ای می دانی تو با کی داری حرف می زنی ؟ کارمند تازه وارد گفت : نه صدای آن طرف گفت : من مدیر اجرایی شرکت هستم، احمق مرد تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت : و تو میدانی با کی حرف میزنی بیچاره . مدیر اجرایی گفت : نه کارمند تازه وارد گفت : خوبه و سریع گوشی را گذاشت

Comments