ایرانی شناسی

by مجتبی بنائی - یکشنبه 27 تیر 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #برای‌لبخند #خواندنیها #لبخند

s: خواندنیها | لبخند دارويي بسيار جديد پس از آزمايش روي حيوانات قرار بود روي انسانها امتحان شود ولي امکان مرگ شخص نيز وجود داشت. سه نفر داوطلب تزريق اين داروي جديد شدند. يک آلماني، يک فرانسوي و يک ايراني به آلماني گفتند که چه قدر مي گيري؟ ، گفت 100هزار دلار گفتند براي چه گفت اگر مردم برسد به همسرم به فرانسوي گفتند چقدر؟ گفت 200 هزار دلار که اگر مردم 100هزار برسد به همسرم و 100 هزار برسد به معشوقم به ايراني گفتند چقدر مي گيري؟ گفت 300 هزار دلار گفتند چرا؟  گفت 100 هزار دلار براي شما که اينجا داريد زحمت مي کشيد بابت شيريني، 100 هزار دلار هم واسه خودم، 100 هزار دلار هم مي دهيم به اين آلمانيه و دارو را به او تزريق مي کنيم..

Comments