انتخاب همسر

by مجتبی بنائی - یکشنبه 07 شهریور 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #برای‌لبخند #خواندنیها #لبخند

s: خواندنیها | لبخند جوانی می خواست زن بگیرد به پیرزنی سفارش کرد تا برای او دختری پیدا کند . پیرزن به جستجو پرداخت، دختری را پیدا کرد و به جوان معرفی کرد وگفت این دختر از هر جهت سعادت شما را در زندگی فراهم خواهد کرد . جوان گفت : شنیده ام قد او کوتاه است ! پیرزن گفت : اتفاقا این صفت بسیار خوبی است، زیرا لباس های خانم ارزان تر تمام می شود ! جوان گفت : شنیده ام زبانش هم لکنت دارد ! پیرزن گفت : این هم دیگر نعمتی است زیرا ... می دانید که عیب بزرگ زن ها پر حرفی است اما این دختر چون لکنت زبان دارد پر حرفی نمی کند و سرت را به درد نمی آورد ! جوان گفت : خانم همسایه گفته است که چشمش هم معیوب است ! پیرزن گفت : درست است ، این هم یکی از خوشبختی هاست که کسی مزاحم آسایش شما نمی شود و به او طمع نمی برد . جوان گفت : شنیده ام پایش هم می لنگد و این عیب بزرگی است ! پیرزن گفت : شما تجربه ندارید، نمی دانید که این صفت ، باعث می شود که خانمتان کمتر از خانه بیرون برود و علاوه بر سالم ماندن، هر روز هم از خیابان گردی ، خرج برایت نمی تراشد ! جوان گفت : این همه به کنار، ولی شنیده ام که عقل درستی هم ندارد ! پیرزن گفت : ای وای، شما مرد ها چقدر بهانه گیر هستید، پس یعنی می خواستی عروس به این نازنینی، این یک عیب کوچک را هم نداشته باشد... ..

Comments