عشق را وارد کلام کنیم

by مجتبی بنائی - جمعه 29 مرداد 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 3
برچسب‌ها: #اشعار #خواندنیها #شعر

s: خواندنیها | شعر عشق را وارد كلام كنيم تا به هر عابري سلام كنيم و به هر چهره اي تبسم داشت ما به آن چهره احترام كنيم هركجا اهل مهر پيدا شد ما در اطرافش ازدحام كنيم چشم ما چون به سروسبز افتاد بهرتعظيم او قيام كنيم گل و زنبور، دست به دست دهند تا كه شهد جهان به كام كنيم اين عجايب مدام دركارند تا كه ما شادي مُدام كنيم شُهره زنبور گشته است به نيش ما ازو رفع اتهام كنيم علفي هرزه نيست در عالم ما ندانيم و هرزه نام كنيم زندگي در سلام و پاسخ اوست عمر را صرف اين پيام كنيم « سالكا » اين مجال اندك را نكند صرف انتقام كنيم در عمل بايد عشق ورزيدن گفتگو را بيا تمام كنيم عابري شايد عاشقي باشد پس به هر عابري سلام كنيم . مجتبي كاشاني (سالك (

Comments