شعر

پیاز، شیمبورسکا و حال خوب شعرهایش

پیاز، شیمبورسکا و حال خوب شعرهایش

شنبه 14 مهر 1397 by مجتبی بنائی / روزنوشت

یادی از شیمبورسکا، شاعر فقید لهستانی و حس خوب و صمیمی شعرهایش

Read more
می‌توان با این خدا پرواز کرد

می‌توان با این خدا پرواز کرد

دوشنبه 29 مرداد 1397 by مجتبی بنائی / بر بلندای شعر و عرفان

شعر زیبای پیش از این ها فکر می ‌کردم خدا ... قیصر امین‌پور

Read more
دنیا بی تو چیزی چون تو را کم داشت

دنیا بی تو چیزی چون تو را کم داشت

شنبه 01 تیر 1392 by مجتبی بنائی / خواندنیها

دنیا بی تو چیزی چون تو را کم داشت

Read more
دنیا بی تو چیزی چون تو را کم داشت

دنیا بی تو چیزی چون تو را کم داشت

شنبه 01 تیر 1392 by مجتبی بنائی / خواندنیها

دنیا بی تو چیزی چون تو را کم داشت

Read more
زندگی یعنی چه ؟

زندگی یعنی چه ؟

شنبه 01 تیر 1392 by مجتبی بنائی / بر بلندای شعر و عرفان

زندگی یعنی چه ؟ - کیوان شاهبداغی

Read more
قبله دعا

قبله دعا

شنبه 01 تیر 1392 by مجتبی بنائی / خواندنیها

قبله دعا

Read more
قبله دعا

قبله دعا

شنبه 01 تیر 1392 by مجتبی بنائی / خواندنیها

قبله دعا

Read more
سيزده به در و استاد شهريار

سيزده به در و استاد شهريار

جمعه 02 فروردین 1392 by مجتبی بنائی / خواندنیها

سيزده به در و استاد شهريار

Read more
سيزده به در و استاد شهريار

سيزده به در و استاد شهريار

جمعه 02 فروردین 1392 by مجتبی بنائی / خواندنیها

سيزده به در و استاد شهريار

Read more
با خشونت هرگز

با خشونت هرگز

پنجشنبه 29 تیر 1391 by مجتبی بنائی / بر بلندای شعر و عرفان

با خشونت هرگز

Read more
آزادی  شعر زیبای مشیری

آزادی شعر زیبای مشیری

یکشنبه 07 خرداد 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

آزادی شعر زیبای مشیری

Read more
آزادی  شعر زیبای مشیری

آزادی شعر زیبای مشیری

یکشنبه 07 خرداد 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

آزادی شعر زیبای مشیری

Read more
مگسی را کشتم

مگسی را کشتم

پنجشنبه 24 شهریور 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

مگسی را کشتم

Read more
مگسی را کشتم

مگسی را کشتم

پنجشنبه 24 شهریور 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

مگسی را کشتم

Read more
سالهای بی خدا

سالهای بی خدا

جمعه 04 شهریور 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

سالهای بی خدا

Read more
ضرباهنگی زیبا در شعر مولانا

ضرباهنگی زیبا در شعر مولانا

دوشنبه 17 مرداد 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

ضرباهنگی زیبا در شعر مولانا

Read more
ضرباهنگی زیبا در شعر مولانا

ضرباهنگی زیبا در شعر مولانا

دوشنبه 17 مرداد 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

ضرباهنگی زیبا در شعر مولانا

Read more
من گرفتم تو نگیر  ایرج میرزا

من گرفتم تو نگیر ایرج میرزا

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

من گرفتم تو نگیر ایرج میرزا

Read more
من گرفتم تو نگیر  ایرج میرزا

من گرفتم تو نگیر ایرج میرزا

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

من گرفتم تو نگیر ایرج میرزا

Read more
اي معلم ياد وهم نامت بخير

اي معلم ياد وهم نامت بخير

شنبه 17 اردیبهشت 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اي معلم ياد وهم نامت بخير

Read more
اي معلم ياد وهم نامت بخير

اي معلم ياد وهم نامت بخير

شنبه 17 اردیبهشت 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اي معلم ياد وهم نامت بخير

Read more
پدرم گفت اداری نشوید

پدرم گفت اداری نشوید

چهارشنبه 31 فروردین 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

پدرم گفت اداری نشوید

Read more
کوک کن ساعت خویش

کوک کن ساعت خویش

یکشنبه 21 فروردین 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

کوک کن ساعت خویش

Read more
کوک کن ساعت خویش

کوک کن ساعت خویش

یکشنبه 21 فروردین 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

کوک کن ساعت خویش

Read more
شعر دو کاج

شعر دو کاج

چهارشنبه 25 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

شعر دو کاج

Read more
شعر دو کاج

شعر دو کاج

چهارشنبه 25 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

شعر دو کاج

Read more
وفای به عهد مهرداد اوستا

وفای به عهد مهرداد اوستا

یکشنبه 08 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

وفای به عهد مهرداد اوستا

Read more
وفای به عهد مهرداد اوستا

وفای به عهد مهرداد اوستا

یکشنبه 08 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

وفای به عهد مهرداد اوستا

Read more
همه همسایه دیوار به دیوار همند

همه همسایه دیوار به دیوار همند

چهارشنبه 14 مهر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

همه همسایه دیوار به دیوار همند

Read more
همه همسایه دیوار به دیوار همند

همه همسایه دیوار به دیوار همند

چهارشنبه 14 مهر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

همه همسایه دیوار به دیوار همند

Read more
رنگ عشق

رنگ عشق

سه شنبه 02 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

رنگ عشق

Read more
رنگ عشق

رنگ عشق

سه شنبه 02 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

رنگ عشق

Read more
شرار عشق

شرار عشق

سه شنبه 02 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

شرار عشق

Read more
شرار عشق

شرار عشق

سه شنبه 02 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

شرار عشق

Read more
عشق را وارد کلام کنیم

عشق را وارد کلام کنیم

جمعه 29 مرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

عشق را وارد کلام کنیم

Read more
عشق را وارد کلام کنیم

عشق را وارد کلام کنیم

جمعه 29 مرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

عشق را وارد کلام کنیم

Read more
مدرسه عشق

مدرسه عشق

جمعه 29 مرداد 1389 by مجتبی بنائی / بر بلندای شعر و عرفان

مدرسه عشق - شعری زیبا از مرحوم مجتبی کاشانی

Read more
دل اگر می شکند

دل اگر می شکند

چهارشنبه 27 مرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

دل اگر می شکند

Read more
دل اگر می شکند

دل اگر می شکند

چهارشنبه 27 مرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

دل اگر می شکند

Read more
فقر و ایمان

فقر و ایمان

پنجشنبه 27 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

فقر و ایمان

Read more
فقر و ایمان

فقر و ایمان

پنجشنبه 27 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

فقر و ایمان

Read more
ملاقات خدا

ملاقات خدا

یکشنبه 02 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

ملاقات خدا

Read more
ملاقات خدا

ملاقات خدا

یکشنبه 02 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

ملاقات خدا

Read more
غنچه و خار

غنچه و خار

جمعه 17 اردیبهشت 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

غنچه و خار

Read more
حدیث نامکرر

حدیث نامکرر

جمعه 14 اسفند 1388 by مجتبی بنائی / خواندنیها

حدیث نامکرر

Read more
گرگ

گرگ

شنبه 24 بهمن 1388 by مجتبی بنائی / خواندنیها

گرگ

Read more