کلاس های ضروری برای آقایون

by مجتبی بنائی - سه شنبه 06 مهر 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #برای‌لبخند #خواندنیها #لبخند

s: خواندنیها | لبخند توجه: به دلیل پیچیدگى و مشکلى موضوعات، براى هر کلاس بیش از ٨ نفر ثبت نام نمی‌شود ! کلاس ١ چگونه جایخى را پر می‌کنند؟ برگزارى به صورت مرحله به مرحله همراه با نمایش اسلاید مدّت: ۴ هفته، دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢١ کلاس ٢ آیا دستمال توالت خود به خود عوض می‌شود؟ برگزارى به صورت میزگرد و بحث آزاد مدّت: ٢ هفته، شنبه‌ها از ساعت ١٨ تا٢٠ کلاس ٣ مسئولیت پذیری در قبال سطل زباله بردن یا نبردن ؟ م برگزارى به صورت کار عملى و گروهى مدّت: ۴ هفته، یکشنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢١ کلاس ۴ تفاوت‌هاى بنیادى بین سبد لباس‌هاى کثیف و کف زمین برگزارى به صورت نمایش فیلم با توضیحات تکمیلى مدّت: ٣ هفته، پنج‌شنبه‌ها از ساعت ١ ۴ تا ١ ۶ کلاس ۵ آیا ظرف‌هاى غذا می‌توانند خودشان پرواز کنند و در سینک آشپزخانه فرود آیند؟ برگزارى به صورت نمایش ویدیویى مدّت: ۴ هفته، سه‌شنبه و پنج‌شنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢١ کلاس ۶ گم کردن ریموت کنترل و از دست دادن هویت برگزارى به صورت کارگاه آموزشى همراه با گروه‌هاى پشتیبان مدّت: ۴ هفته، چهارشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢١ کلاس ٧ یادگیرى چگونگى پیدا کردن چیزها …… ابتدا نگاه کردن به سرجایش و بعد زیر و رو کردن خانه برگزارى به صورت بحث آزاد مدّت: ٢ هفته، دوشنبه‌ها از ساعت١٨ تا ٢٠ کلاس ٨ حفظ سلامتى … گل آوردن براى همسر سلامتى شمارا به خطر نمی‌اندازد برگزارى به صورت نمایش اسلاید همراه با نوار صوتى مدّت: سه شب، یک‌شنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت ١٩ تا ٢١ کلاس ٩ مرد واقعى هنگامى که راه را گم کرد از یکنفر سوال می‌کند برگزارى به صورت میزگرد و بحث آزاد مدّت: حداقل ۶ ماه، سه‌شنبه‌ها از ١٨ تا ٢٠ کلاس ١٠ آیا از لحاظ ژنتیکى غیرممکن است که به هنگام پارک کردن ماشین توسط همسرتان ساکت بنشینید؟ برگزارى به صورت شبیه‌سازى کامپیوترى مدّت: ۴ هفته پنج‌شنبه‌ها از ساعت ١٢ تا ١ ۴ کلاس ١١ تفاوت‌هاى بنیادى بین مادر و همسر برگزارى به صورت آنلاین و نقش بازى کردن مدّت: نامحدود، سه‌شنبه‌ها از ساعت ١٩ تا ٢٢ کلاس ١٢ حفظ آرامش به هنگام خرید کردن همسر برگزارى به صورت تمرینات مدیتیشن و روش‌هاى تنفسى مدّت: ۴ هفته، شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ١٧ تا ٢٠ کلاس ١٣ مبارزه با فراموشى … به یادآوردن روز تولد، سالگردها و سایر تاریخ‌هاى مهم برگزارى به صورت جلسات شوک درمانى مدّت: سه شب، یک‌شنبه و سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت ١٩ تا ٢١ کلاس ١ ۴ اجاق گاز: چیست و چگونه استفاده می‌شود؟

Comments