اولین های ایران

by مجتبی بنائی - چهارشنبه 11 اسفند 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #برای‌لبخند #لبخند

s: لبخند اولین مردمان جهان که نخ به سکه می‌بستند و در داخل تلفن‌های عمومی می‌انداختند، ایرانیان بودند! اولین مردمانی که توانستند از کارتهای اعتباری تلفن‌های عمومی استفاده کنند، بدون آنکه اعتبار آن کم شود، ایرانیان بودند! اولین مردمانی که نوشابه‌های تقلبی ساختند، ایرانیان بودند! اولین مردمانی که در اولین صادرات به کشورهای شمالی ایران به جای حنا، خاک رنگی فروختند، ایرانیان بودند! اولین مردمانی که کشف کردند دروغگویی و ریا و کلک‌بازی و چاپلوسی برای موفقیت ضروری است، ایرانیان بودند! اولین مردمان دنیا که همزمان هم مایل هستند گرمشان شود و هم سردشان ایرانیان بودند، چون همزمان با روشن کردن بخاری، پنجره‌ها را هم باز می‌کنند! اولین مردمانی که در گروه کم‌توسعه‌ترین کشورهای دنیا قرار دارند ولی ادعا و توقع برترین مردمان دنیا را دارند ، ایرانیان بودند! اولین مردمانی که فقط به گذشته بسیار بسیار دور خود افتخار می‌کنند ولی چیزی در ۵۰۰ سال اخیر برای دنیا نداشته‌اند ، ایرانیان بودند ………..

Comments