مدیریت بحران

by مجتبی بنائی - پنجشنبه 25 فروردین 1390 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 1
برچسب‌ها: #برای‌لبخند #خواندنیها #لبخند

s: خواندنیها | لبخند روزی دو نفر در جنگل قدم می زدند. ناگهان شیری در مقابل آنها ظاهر شد. یکی از آنها سریع کفش ورزشی اش را از کوله پشتی بیرون آورد و پوشید. دیگری گفت: بی جهت آماده نشو هیچ انسانی نمی تواند از شیر سریعتر بدود. مرد اول به دومی گفت: قرار نیست از شیر سریعتر بدوم. کافیست از تو سریعتر بدوم... و اینگونه شد که شاخه ای از مدیریت بنام مدیریت بحران شکل گرفت.

Comments