درسی از لبخندها

by مجتبی بنائی - شنبه 17 اردیبهشت 1390 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #عمومی #خواندنیها #لبخند

s: خواندنیها | لبخند یک مرد باهوش برای حضار جوک تعریف کرد ، حضار دیوانه وار خندیدند . بعد از چند لحظه دوباره همون جوک رو تعریف کرد . عده کمی از حضار دوباره خندیدند . دوباره و دوباره همون جوک رو تعریف کرد . زمانی که  دیگه هیچیک از حضار نخندید او لبخند زد و گفت : وقتی که نمی تونید به یک جوک بارها بخندید ؛ چطور برای یه مسئله بارها و بارها گریه  می کنید .... !!!!!

Comments