مگسی را کشتم

by مجتبی بنائی - پنجشنبه 24 شهریور 1390 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 5
برچسب‌ها: #اشعار #خواندنیها #شعر

  نفت بهتر است یا علم <>

مگسی را کشتم
نه به این جرم که حیوان پلیدیست بد است
و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

طفل معصوم به دور سر من میچرخید
به خیالش قندم
یا که چون اغذیه ی مشهورش تا به آن حد گندم

ای دو صد نور به قبرش بارد
مگس خوبی بود

من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد
مگسی را کشتم

Comments