درسهایی که از والدینمان آموختیم

by مجتبی بنائی - جمعه 30 دی 1390 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #برای‌لبخند #خواندنیها #لبخند

s: خواندنیها | لبخند هر كاري جايي دارد: اگر می خواهید همدیگه رو بکشید برید بیرون! من تازه اینجا رو تمیز کردم! دعا: دعا کن سر جاش باشه وگرنه…! منطق: به خاطر اینکه من می گم! آینده نگری: اگر از اون تاب بیافتی و گردنت بشکنه محاله با خودم ببرمت خرید! رعایت آداب غذا خوردن: موقع غذا خودن دهنت رو ببند! توجه: اگر بدونی پشت گوش هات چقدر چرکه! استقامت: تا وقتی میوه ها تو نخوردی از جات تکون نمی خوری! چرخه ی زندگی: من تورو به دنیا آوردم و اگر بخوام خودم هم شرت رو از این دنیا می کنم! اصلاح رفتار: تو دیگه مثل بابات رفتار نکن! قناعت: میلیون ها بچه کم شانس توی دنیا هستن که آرزو می کردن من مادرشون بودم! انتظار: وایسا برسیم خونه… مراقب از خود: ژاکتت رو بپوش! یه جوری رفتار می کنی انگار من که مادرتم نمی دونم کی سردت میشه! رشد کردن: اگر اسفناج نخوری بزرگ نمیشی! کنایه: گریه می کنی؟ حالا یه کاری می کنم که واقعا اشکت در بیاد! ژنتیک: باید به خاطر ژن بابات باشه! اصل و نسب: این چه وضع اتاقه؟ مگه تو طویله به دنیا اومدی؟ خرد: وقتی به سن من برسی می فهمی! عدالت: یه روزی بچه داری میشی و امیدوارم بچه هات عین خودت بشن

Comments