خواستگاری به زبان شیرین مشهدی

by مجتبی بنائی - جمعه 12 آبان 1391 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 3
برچسب‌ها: #برای‌لبخند #خواندنیها #زن #لبخند

s: خواندنیها | زن | لبخند خواستگار: ملاک های شما بریـ یه ازدواج چیه!؟ دختر خانم گرامی: بری مو همی تفاهم خیلی مهمه! خواستگار: تفاهم که ها! دِگه؟ دختر خانم گرامی: مهم تفاهمه و یه دِنه خانه! خواستگار: خب ها! دِگِه چی!؟ دختر خانم گرامی: مهم تفاهمه و یه دِنه خانه و یه باغ تو طرقبه!! خواستگار: و دگِه چه ملاک هایی دِرِن؟! دختر خانم گرامی: خب همو تفاهم و یه دِنه خانه و یَک ماشین مدل بالا هم خوبه خب! خواستگار: و دگه!؟ دختر خانم گرامی: خب تفاهم و خانه و ماشین رو گفتُم. یه عالمه هم پول دِشتهِ بِشی بد نیست! خواستگار: دِگِه امری نِدِرِن!؟ دختر خانم گرامی: چرا! چرا! ها! نِماخوام که شما هم زیاد به زحمت بیُفتِن و روتان فشار بیه! "تفاهم" رو هم فراهم نکردِن اشکال نِدِره!! خواستگار: ها! ای دست گلتان درد نکُنه... مو بُرُم یه دوری بِزِنُم باز میام!!

Comments