عامرخان

سینمای هندوستان، عامرخان و فیلم‌هایی در رده جهانی

سینمای هندوستان، عامرخان و فیلم‌هایی در رده جهانی

پنجشنبه 17 آبان 1397 by مجتبی بنائی / روزنوشت

فیلمها و سریالهای جدیدی که در هند تولید می‌شود، در حال تغییر نگرش جهانی به این کشور کهن است.

Read more