روزانه

تبدیل تصاویر و اسکن ها به متن به کمک امکانات جدید گوگل

تبدیل تصاویر و اسکن ها به متن به کمک امکانات جدید گوگل

شنبه 06 تیر 1394 by مجتبی بنائی / تخصصی

تبدیل تصاویر و اسکن ها به متن به کمک امکانات جدید گوگل

Read more
Nodejs زبانی برای ارتباط پیوسته  بین مرورگر و سرور

Nodejs زبانی برای ارتباط پیوسته بین مرورگر و سرور

شنبه 04 آبان 1392 by مجتبی بنائی / تخصصی

Nodejs زبانی برای ارتباط پیوسته بین مرورگر و سرور

Read more
چه کسی باور می کند، رستم  معرفی کتاب

چه کسی باور می کند، رستم معرفی کتاب

شنبه 01 تیر 1392 by مجتبی بنائی / روزنوشت

چه کسی باور می کند، رستم معرفی کتاب

Read more
انتخاب نام  افراط ها و تفریط ها

انتخاب نام افراط ها و تفریط ها

سه شنبه 29 آذر 1390 by مجتبی بنائی / روزنوشت

انتخاب نام افراط ها و تفریط ها

Read more
مدتی این مثنوی تاخیر شد

مدتی این مثنوی تاخیر شد

یکشنبه 19 تیر 1390 by مجتبی بنائی / روزنوشت

مدتی این مثنوی تاخیر شد

Read more
امکانات گوگل  جستجوی صفحات حذف شده در Google Cache

امکانات گوگل جستجوی صفحات حذف شده در Google Cache

دوشنبه 18 بهمن 1389 by مجتبی بنائی / تخصصی

امکانات گوگل جستجوی صفحات حذف شده در Google Cache

Read more
حالا که قبول نشدم

حالا که قبول نشدم

یکشنبه 07 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / تخصصی

حالا که قبول نشدم

Read more
کتابهای صوتی

کتابهای صوتی

چهارشنبه 25 فروردین 1389 by مجتبی بنائی / روزنوشت

کتابهای صوتی

Read more