سخنان‌بزرگان

خدمت به مادر

خدمت به مادر

یکشنبه 27 اسفند 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

خدمت به مادر

Read more
بخوانیم و بفهمیم  سخنان بزرگان

بخوانیم و بفهمیم سخنان بزرگان

شنبه 09 اردیبهشت 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

بخوانیم و بفهمیم سخنان بزرگان

Read more
جملاتی خواندنی از زنده یاد حسین پناهی

جملاتی خواندنی از زنده یاد حسین پناهی

شنبه 09 اردیبهشت 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

جملاتی خواندنی از زنده یاد حسین پناهی

Read more
اگر عمر دوباره داشتم

اگر عمر دوباره داشتم

شنبه 16 مهر 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اگر عمر دوباره داشتم

Read more
مسابقه دویی به نام زندگی

مسابقه دویی به نام زندگی

شنبه 16 مهر 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

مسابقه دویی به نام زندگی

Read more
سالهای بی خدا

سالهای بی خدا

جمعه 04 شهریور 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

سالهای بی خدا

Read more
اگر دروغ رنگ داشت

اگر دروغ رنگ داشت

شنبه 17 اردیبهشت 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اگر دروغ رنگ داشت

Read more
نصیحت گاندی

نصیحت گاندی

یکشنبه 29 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

نصیحت گاندی

Read more
توصیه های یک پدر به معلم  آبراهام لبنکلن

توصیه های یک پدر به معلم آبراهام لبنکلن

پنجشنبه 12 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

توصیه های یک پدر به معلم آبراهام لبنکلن

Read more
اصول زرتشت

اصول زرتشت

دوشنبه 09 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اصول زرتشت

Read more
راز موفقیت استیو جابز

راز موفقیت استیو جابز

چهارشنبه 19 آبان 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

راز موفقیت استیو جابز

Read more
دعوت سفارت آمريکا از استاد علی اکبر دهخدا

دعوت سفارت آمريکا از استاد علی اکبر دهخدا

چهارشنبه 14 مهر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

دعوت سفارت آمريکا از استاد علی اکبر دهخدا

Read more
سخنانی از دالایی لاما

سخنانی از دالایی لاما

سه شنبه 06 مهر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

سخنانی از دالایی لاما

Read more
سخنانی از برنارد شاو

سخنانی از برنارد شاو

دوشنبه 05 مهر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

سخنانی از برنارد شاو

Read more
یادی از دکتر شریعتی

یادی از دکتر شریعتی

یکشنبه 07 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

یادی از دکتر شریعتی

Read more
کلامی از شیخ بهائی

کلامی از شیخ بهائی

شنبه 09 مرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

کلامی از شیخ بهائی

Read more
نصایح زرتشت به پسرش

نصایح زرتشت به پسرش

پنجشنبه 31 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

نصایح زرتشت به پسرش

Read more
اقلیت خائن و اکثریت نادان

اقلیت خائن و اکثریت نادان

پنجشنبه 17 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اقلیت خائن و اکثریت نادان

Read more
توصیه های یک نویسنده

توصیه های یک نویسنده

یکشنبه 13 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

توصیه های یک نویسنده

Read more
آرزوهای ویکتور هوگو

آرزوهای ویکتور هوگو

شنبه 08 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

آرزوهای ویکتور هوگو

Read more
ما اینجا مسافریم

ما اینجا مسافریم

دوشنبه 27 اردیبهشت 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

ما اینجا مسافریم

Read more
سخنانی از انیشتین

سخنانی از انیشتین

دوشنبه 26 بهمن 1388 by مجتبی بنائی / خواندنیها

سخنانی از انیشتین

Read more
کلام امیر

کلام امیر

یکشنبه 25 بهمن 1388 by مجتبی بنائی / خواندنیها

کلام امیر

Read more
حاصل عمر گابريل گارسيا مارکز در 15 جمله

حاصل عمر گابريل گارسيا مارکز در 15 جمله

شنبه 24 بهمن 1388 by مجتبی بنائی / خواندنیها

حاصل عمر گابريل گارسيا مارکز در 15 جمله

Read more
هفت اصل بیل گیتس

هفت اصل بیل گیتس

پنجشنبه 10 دی 1388 by مجتبی بنائی / خواندنیها

هفت اصل بیل گیتس

Read more