اشعار

دنیا بی تو چیزی چون تو را کم داشت

دنیا بی تو چیزی چون تو را کم داشت

شنبه 01 تیر 1392 توسط مجتبی بنائی / کشکول

دنیا بی تو چیزی چون تو را کم داشت

ادامه مطلب
دنیا بی تو چیزی چون تو را کم داشت

دنیا بی تو چیزی چون تو را کم داشت

شنبه 01 تیر 1392 توسط مجتبی بنائی / کشکول

دنیا بی تو چیزی چون تو را کم داشت

ادامه مطلب
زندگی یعنی چه ؟  سهراب

زندگی یعنی چه ؟ سهراب

شنبه 01 تیر 1392 توسط مجتبی بنائی / کشکول

زندگی یعنی چه ؟ سهراب

ادامه مطلب
زندگی یعنی چه ؟  سهراب

زندگی یعنی چه ؟ سهراب

شنبه 01 تیر 1392 توسط مجتبی بنائی / کشکول

زندگی یعنی چه ؟ سهراب

ادامه مطلب
قبله دعا

قبله دعا

شنبه 01 تیر 1392 توسط مجتبی بنائی / کشکول

قبله دعا

ادامه مطلب
قبله دعا

قبله دعا

شنبه 01 تیر 1392 توسط مجتبی بنائی / کشکول

قبله دعا

ادامه مطلب
سيزده به در و استاد شهريار

سيزده به در و استاد شهريار

جمعه 02 فروردین 1392 توسط مجتبی بنائی / کشکول

سيزده به در و استاد شهريار

ادامه مطلب
سيزده به در و استاد شهريار

سيزده به در و استاد شهريار

جمعه 02 فروردین 1392 توسط مجتبی بنائی / کشکول

سيزده به در و استاد شهريار

ادامه مطلب
با خشونت هرگز

با خشونت هرگز

پنجشنبه 29 تیر 1391 توسط مجتبی بنائی / کشکول

با خشونت هرگز

ادامه مطلب
با خشونت هرگز

با خشونت هرگز

پنجشنبه 29 تیر 1391 توسط مجتبی بنائی / کشکول

با خشونت هرگز

ادامه مطلب
آزادی  شعر زیبای مشیری

آزادی شعر زیبای مشیری

یکشنبه 07 خرداد 1391 توسط مجتبی بنائی / کشکول

آزادی شعر زیبای مشیری

ادامه مطلب
آزادی  شعر زیبای مشیری

آزادی شعر زیبای مشیری

یکشنبه 07 خرداد 1391 توسط مجتبی بنائی / کشکول

آزادی شعر زیبای مشیری

ادامه مطلب
مگسی را کشتم

مگسی را کشتم

پنجشنبه 24 شهریور 1390 توسط مجتبی بنائی / کشکول

مگسی را کشتم

ادامه مطلب
مگسی را کشتم

مگسی را کشتم

پنجشنبه 24 شهریور 1390 توسط مجتبی بنائی / کشکول

مگسی را کشتم

ادامه مطلب
سالهای بی خدا

سالهای بی خدا

جمعه 04 شهریور 1390 توسط مجتبی بنائی / کشکول

سالهای بی خدا

ادامه مطلب
ضرباهنگی زیبا در شعر مولانا

ضرباهنگی زیبا در شعر مولانا

دوشنبه 17 مرداد 1390 توسط مجتبی بنائی / کشکول

ضرباهنگی زیبا در شعر مولانا

ادامه مطلب
ضرباهنگی زیبا در شعر مولانا

ضرباهنگی زیبا در شعر مولانا

دوشنبه 17 مرداد 1390 توسط مجتبی بنائی / کشکول

ضرباهنگی زیبا در شعر مولانا

ادامه مطلب
من گرفتم تو نگیر  ایرج میرزا

من گرفتم تو نگیر ایرج میرزا

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 توسط مجتبی بنائی / کشکول

من گرفتم تو نگیر ایرج میرزا

ادامه مطلب
من گرفتم تو نگیر  ایرج میرزا

من گرفتم تو نگیر ایرج میرزا

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 توسط مجتبی بنائی / کشکول

من گرفتم تو نگیر ایرج میرزا

ادامه مطلب
اي معلم ياد وهم نامت بخير

اي معلم ياد وهم نامت بخير

شنبه 17 اردیبهشت 1390 توسط مجتبی بنائی / کشکول

اي معلم ياد وهم نامت بخير

ادامه مطلب
اي معلم ياد وهم نامت بخير

اي معلم ياد وهم نامت بخير

شنبه 17 اردیبهشت 1390 توسط مجتبی بنائی / کشکول

اي معلم ياد وهم نامت بخير

ادامه مطلب
پدرم گفت اداری نشوید

پدرم گفت اداری نشوید

چهارشنبه 31 فروردین 1390 توسط مجتبی بنائی / کشکول

پدرم گفت اداری نشوید

ادامه مطلب
کوک کن ساعت خویش

کوک کن ساعت خویش

یکشنبه 21 فروردین 1390 توسط مجتبی بنائی / کشکول

کوک کن ساعت خویش

ادامه مطلب
کوک کن ساعت خویش

کوک کن ساعت خویش

یکشنبه 21 فروردین 1390 توسط مجتبی بنائی / کشکول

کوک کن ساعت خویش

ادامه مطلب
شعر دو کاج

شعر دو کاج

چهارشنبه 25 اسفند 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

شعر دو کاج

ادامه مطلب
شعر دو کاج

شعر دو کاج

چهارشنبه 25 اسفند 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

شعر دو کاج

ادامه مطلب
وفای به عهد مهرداد اوستا

وفای به عهد مهرداد اوستا

یکشنبه 08 اسفند 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

وفای به عهد مهرداد اوستا

ادامه مطلب
وفای به عهد مهرداد اوستا

وفای به عهد مهرداد اوستا

یکشنبه 08 اسفند 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

وفای به عهد مهرداد اوستا

ادامه مطلب
همه همسایه دیوار به دیوار همند

همه همسایه دیوار به دیوار همند

چهارشنبه 14 مهر 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

همه همسایه دیوار به دیوار همند

ادامه مطلب
همه همسایه دیوار به دیوار همند

همه همسایه دیوار به دیوار همند

چهارشنبه 14 مهر 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

همه همسایه دیوار به دیوار همند

ادامه مطلب
رنگ عشق

رنگ عشق

سه شنبه 02 شهریور 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

رنگ عشق

ادامه مطلب
رنگ عشق

رنگ عشق

سه شنبه 02 شهریور 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

رنگ عشق

ادامه مطلب
شرار عشق

شرار عشق

سه شنبه 02 شهریور 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

شرار عشق

ادامه مطلب
شرار عشق

شرار عشق

سه شنبه 02 شهریور 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

شرار عشق

ادامه مطلب
عشق را وارد کلام کنیم

عشق را وارد کلام کنیم

جمعه 29 مرداد 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

عشق را وارد کلام کنیم

ادامه مطلب
عشق را وارد کلام کنیم

عشق را وارد کلام کنیم

جمعه 29 مرداد 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

عشق را وارد کلام کنیم

ادامه مطلب
مدرسه عشق

مدرسه عشق

جمعه 29 مرداد 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

مدرسه عشق

ادامه مطلب
مدرسه عشق

مدرسه عشق

جمعه 29 مرداد 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

مدرسه عشق

ادامه مطلب
دل اگر می شکند

دل اگر می شکند

چهارشنبه 27 مرداد 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

دل اگر می شکند

ادامه مطلب
دل اگر می شکند

دل اگر می شکند

چهارشنبه 27 مرداد 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

دل اگر می شکند

ادامه مطلب
فقر و ایمان

فقر و ایمان

پنجشنبه 27 خرداد 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

فقر و ایمان

ادامه مطلب
فقر و ایمان

فقر و ایمان

پنجشنبه 27 خرداد 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

فقر و ایمان

ادامه مطلب
ملاقات خدا

ملاقات خدا

یکشنبه 02 خرداد 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

ملاقات خدا

ادامه مطلب
ملاقات خدا

ملاقات خدا

یکشنبه 02 خرداد 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

ملاقات خدا

ادامه مطلب
غنچه و خار

غنچه و خار

جمعه 17 اردیبهشت 1389 توسط مجتبی بنائی / کشکول

غنچه و خار

ادامه مطلب
حدیث نامکرر

حدیث نامکرر

جمعه 14 اسفند 1388 توسط مجتبی بنائی / کشکول

حدیث نامکرر

ادامه مطلب
گرگ

گرگ

شنبه 24 بهمن 1388 توسط مجتبی بنائی / کشکول

گرگ

ادامه مطلب