کلامی از شیخ بهائی

by مجتبی بنائی - شنبه 09 مرداد 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #سخنان‌بزرگان #جامعه #خواندنیها #سخنان

s: جامعه | خواندنیها | سخنان آدمی  اگر پيامبر هم باشد از زبان مردم آسوده  نيست، زيرا : اگر بسيار كار كند، می‌گويند احمق است ! اگر كم كار كند، می‌گويند تنبل است! اگر بخشش كند، مي‌گويند افراط مي‌كند! اگر جمعگرا باشد، می‌گويند  بخيل است! اگر ساكت و خاموش باشد می‌گويند لال است!!! اگر زبان‌آوری كند، می‌گويند ورّاج و پرگوست ..! اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند می‌گويند رياكاراست!!! و اگر نكند میگويند  كافراست و بی‌دين .....!!! لذا نبايد بر حمد و  ثنای مردم اعتنا كرد و جز ازخداوند نبايد  ازكسی ترسيد. پس  آنچه باشید که دوست دارید. شاد باشید ؛ مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود.

Comments