سخنان

هنر درست سوال پرسیدن

هنر درست سوال پرسیدن

شنبه 01 تیر 1392 by مجتبی بنائی / خواندنیها

هنر درست سوال پرسیدن

Read more
مگر دادگاه مسخره شماست ؟

مگر دادگاه مسخره شماست ؟

یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

مگر دادگاه مسخره شماست ؟

Read more
بخوانیم و بفهمیم  سخنان بزرگان

بخوانیم و بفهمیم سخنان بزرگان

شنبه 09 اردیبهشت 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

بخوانیم و بفهمیم سخنان بزرگان

Read more
جملاتی خواندنی از زنده یاد حسین پناهی

جملاتی خواندنی از زنده یاد حسین پناهی

شنبه 09 اردیبهشت 1391 by مجتبی بنائی / خواندنیها

جملاتی خواندنی از زنده یاد حسین پناهی

Read more
پایه های زندگی

پایه های زندگی

پنجشنبه 11 اسفند 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

پایه های زندگی

Read more
کمربندی برای پدر

کمربندی برای پدر

یکشنبه 29 آبان 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

کمربندی برای پدر

Read more
اگر عمر دوباره داشتم

اگر عمر دوباره داشتم

شنبه 16 مهر 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اگر عمر دوباره داشتم

Read more
مسابقه دویی به نام زندگی

مسابقه دویی به نام زندگی

شنبه 16 مهر 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

مسابقه دویی به نام زندگی

Read more
جزء کدام گروهیم ؟

جزء کدام گروهیم ؟

سه شنبه 18 مرداد 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

جزء کدام گروهیم ؟

Read more
اگر دروغ رنگ داشت

اگر دروغ رنگ داشت

شنبه 17 اردیبهشت 1390 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اگر دروغ رنگ داشت

Read more
نصیحت گاندی

نصیحت گاندی

یکشنبه 29 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

نصیحت گاندی

Read more
توصیه های یک پدر به معلم  آبراهام لبنکلن

توصیه های یک پدر به معلم آبراهام لبنکلن

پنجشنبه 12 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

توصیه های یک پدر به معلم آبراهام لبنکلن

Read more
اصول زرتشت

اصول زرتشت

دوشنبه 09 اسفند 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اصول زرتشت

Read more
نان دادن

نان دادن

جمعه 03 دی 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

نان دادن

Read more
راز موفقیت استیو جابز

راز موفقیت استیو جابز

چهارشنبه 19 آبان 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

راز موفقیت استیو جابز

Read more
دعوت سفارت آمريکا از استاد علی اکبر دهخدا

دعوت سفارت آمريکا از استاد علی اکبر دهخدا

چهارشنبه 14 مهر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

دعوت سفارت آمريکا از استاد علی اکبر دهخدا

Read more
سخنانی از دالایی لاما

سخنانی از دالایی لاما

سه شنبه 06 مهر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

سخنانی از دالایی لاما

Read more
سخنانی از برنارد شاو

سخنانی از برنارد شاو

دوشنبه 05 مهر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

سخنانی از برنارد شاو

Read more
ثروت کوروش

ثروت کوروش

سه شنبه 16 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

ثروت کوروش

Read more
یادی از دکتر شریعتی

یادی از دکتر شریعتی

یکشنبه 07 شهریور 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

یادی از دکتر شریعتی

Read more
کلامی از شیخ بهائی

کلامی از شیخ بهائی

شنبه 09 مرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

کلامی از شیخ بهائی

Read more
علت نامگذاری خیابان جردن تهران

علت نامگذاری خیابان جردن تهران

شنبه 02 مرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

علت نامگذاری خیابان جردن تهران

Read more
نصایح زرتشت به پسرش

نصایح زرتشت به پسرش

پنجشنبه 31 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

نصایح زرتشت به پسرش

Read more
اقلیت خائن و اکثریت نادان

اقلیت خائن و اکثریت نادان

پنجشنبه 17 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

اقلیت خائن و اکثریت نادان

Read more
توصیه های یک نویسنده

توصیه های یک نویسنده

یکشنبه 13 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

توصیه های یک نویسنده

Read more
آرزوهای ویکتور هوگو

آرزوهای ویکتور هوگو

شنبه 08 خرداد 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

آرزوهای ویکتور هوگو

Read more
کلام امیر

کلام امیر

یکشنبه 25 بهمن 1388 by مجتبی بنائی / خواندنیها

کلام امیر

Read more
حاصل عمر گابريل گارسيا مارکز در 15 جمله

حاصل عمر گابريل گارسيا مارکز در 15 جمله

شنبه 24 بهمن 1388 by مجتبی بنائی / خواندنیها

حاصل عمر گابريل گارسيا مارکز در 15 جمله

Read more
هفت اصل بیل گیتس

هفت اصل بیل گیتس

پنجشنبه 10 دی 1388 by مجتبی بنائی / خواندنیها

هفت اصل بیل گیتس

Read more