سخنانی از دالایی لاما

by مجتبی بنائی - سه شنبه 06 مهر 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #سخنان‌بزرگان #خواندنیها #سخنان

s: خواندنیها | سخنان صفات خداوند را در خود نمایان سازید: همیشه خوب باشید و خوب رفتار کنید و به همه خوبی کنید خوش قلب مهربان و با وفا باشید به هیچ بهایی خود و دیگران را نفروشید همه مشکلات از دروغ و دروغگو سرچشمه میگیرد 1- به خاطر داشته باش که عشق‎های سترگ ودستاوردهای عظیم، به خطر کردن‎ها و ریسک‎های بزرگ محتاج‎اند. 2- وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده. 3- این سه میم را از همواره دنبال کن: محبت و احترام به خود را محبت به همگان را *مسؤولیت‎پذیری در برابر کارهایی که کرده‎ای 4- به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می‎جویی، گاه اقبالی بزرگ است. 5- اگر می‎خواهی قواعد بازی را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر. 6- به خاطر یک مشاجره ‎ کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده. 7-  وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده‎ای، گام‎هایی را پیاپی برای جبران آن خطا بردار. 8- بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران. 9- چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزش‎های خود را به ‎سادگی در برابر آنها فرومگذار. 10- به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است. 11- شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیش‎تر عمر کردی، با یادآوری زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی. 12- زیرساخت زندگی شما، وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است. 13- در مواقعی که با محبوب خویش مشاجره می‎کنی و از او گله داری، تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایه‎های قدیم نگیر. 14- دانش خود را با دیگران در میان بگذار. این تنها راه جاودانگی است. 15- با دنیا و زندگیِ زمینی بر سر مهر باش. 16- سالی یک بار به جایی برو که تا کنون هرگز نرفته‎ای. 17- بدان که بهترین ارتباط، آن است که عشق شما به هم، از نیاز شما به هم سبقت گیرد. 18- وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دست داده‎ای که چنین موفقیتی را به دست آورده‎ای. 19- در عشق و آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن .

Comments