نان دادن

by مجتبی بنائی - جمعه 03 دی 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 0
برچسب‌ها: #نکته‌ها #خواندنیها #سخنان #کارآفرینی

s: خواندنیها | سخنان | کارآفرینی خواجه عبدالله انصاری فرمود : بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است و روزه فزون داشتن، صرفه  نان است و حج نمودن، تماشای جهان است . اما نان دادن، کار مردان است .

Comments