کارآفرینی

یادی از یک کارآفرین  موسس کفش ملی

یادی از یک کارآفرین موسس کفش ملی

شنبه 01 تیر 1392 by مجتبی بنائی / خواندنیها

یادی از یک کارآفرین موسس کفش ملی

Read more
علم بهتر است یا نفت

علم بهتر است یا نفت

شنبه 02 دی 1391 by مجتبی بنائی / فرهنگ و جامعه

علم بهتر است یا نفت مقاله اي بسیار خواندنی از نيويورك تایمز

Read more
نان دادن

نان دادن

جمعه 03 دی 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

نان دادن

Read more
داستان یک کارآفرین

داستان یک کارآفرین

یکشنبه 27 تیر 1389 by مجتبی بنائی / خواندنیها

داستان یک کارآفرین

Read more
و اینترنتی که فراگیر می شود

و اینترنتی که فراگیر می شود

جمعه 09 بهمن 1388 by مجتبی بنائی / روزنوشت

و اینترنتی که فراگیر می شود

Read more
چاه های آب در زمان معاصر

چاه های آب در زمان معاصر

دوشنبه 14 دی 1388 by مجتبی بنائی / روزنوشت

چاه های آب در زمان معاصر

Read more