اصول زرتشت

by مجتبی بنائی - دوشنبه 09 اسفند 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 1
برچسب‌ها: #سخنان‌بزرگان #درسها #سخنان

s: درسها | سخنان از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چند اصل بنا كردی؟ فرمود چهار اصل دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم دانستم كه خدا مرا میبیند پس حیا كردم دانستم كه كار مرا دیگری انجام نمیدهد پس تلاش كردم دانستم كه پایان كارم مرگ است پس مهیا شدم

Comments