نصیحت گاندی

by مجتبی بنائی - یکشنبه 29 اسفند 1389 - گروه : خواندنیها - مشاهده : 1
برچسب‌ها: #سخنان‌بزرگان #سخنان

s: سخنان نظر گاندي هفت موردي که بدون هفت مورد ديگر خطرناک هستند 1 -ثروت ، بدون زحمت 2 - لذت، بدون وجدان 3 - دانش، بدون شخصيت 4 - تجارت، بدون اخلاق 5 - علم، بدون انسانيت 6 - عبادت، بدون ايثار 7 - سياست، بدون شرافت اين هفت مورد را گاندي تنها چند روز پيش از مرگش بر روي يک تکه کاغذ نوشت و به نوه اش داد. اعتقاد بر اين است که وي اين موارد را در جست و جوي خود براي يافتن ريشه هاي خشونت شناسايي کرد. در نظر گرفتن اين موارد، بهترين راه جلوگيري از بروز خشونت در يک فرد و يا جامعه است. خشونتي که آن را "خشونت پنهان" مي نامند .

Comments